#3 See the Rockefeller Center Christmas Tree

It’s finally Christmas!  And what better time than Christmas to make a wish? Especially if it’s somehow Holidays related.

Obviously, it’s hard not to notice that we absolutely love this time of the year. Regardless of where we are the whole month of December is all about getting into the spirit, which usually means a lot of music, movies, decorations, lights and even more lights (like, is it possible to have too many of them?).

However, there’s one thing that has been on our bucket list for a really long time.  Seeing the Rockefeller Center Christmas Tree is one of those dreams you start having as a child and never stop until it comes true.

We can’t wait to do it and feel the childhood magic of Christmas all over again!


Nareszcie mamy Boże Narodzenie! A czy istnieje lepszy czas na życzenie niż Gwiazdka? Zwłaszcza jeśli jest w pewien sposób związane ze świętami.

Oczywiście ciężko jest nie zauważyć, że kochamy ten czas w roku. Bez względu na to, gdzie jesteśmy cały grudzień kręci się wokół nastroju świątecznego, co zazwyczaj oznacza dużo muzyki, filmów, dekoracji, lampek i jeszcze więcej lampek (czy jest w ogóle możliwe, żeby mieć ich za dużo?).

Jednak jest jedna rzecz, która znajduje się na naszej liście od bardzo dawna. Zobaczyć choinkę na Rockefeller Center to marzenie, które zaczyna się mieć, jako dziecko i nigdy się o nim nie zapomina dopóki się nie spełni.

Nie możemy się doczekać, żeby to zrobić i na nowo poczuć dziecięcą magię Bożego Narodzenia!

ATTRIBUTION. © by James G. Howes, 1987.

ATTRIBUTION. © by Peter Cruise, 2010.

 

Post featured image ATTRIBUTION. © by Michael Vadon, December 2nd at Rockefeller Center, New York City, Manhattan, NY, 2016.

Leave a Comment