Movies To Watch This HALLOWEEN (or anytime)

I’ve always wanted to go to a HALLOWEEN party.  Each year I look at the photos of celebrities in fancy costumes and think damn I’d give a lot to be there, even a pizza and this IS a sacrifice.  In my country people don’t really celebrate Halloween (how stupid, right?).  It’s not like you can’t go to a party here but I’ve never felt they’re accurate.  And of course there is no “kids dressed as zombies doing treat or trick” part although some tried to do that last year but well, nope.  So whether I want it or not unless I find a way to hop in the plane going to LA I am forced (AGAIN) to spend Halloween my way which usually means lighting few candles, maybe even craving a pumpkin and watching a movie or two.  Or five.  Anyway, if you happen to be looking for something to watch this year you’re definitely in the right place.  Trust me I have light years of experience.


Zawsze chciałam pójść na Halloweenowe party.  Co roku przeglądam zdjęcia gwiazd w kostiumach i myślę jak wiele bym oddała żeby tam być, nawet pizzę, a to JEST poświęcenie.  W moim kraju nie obchodzi się Halloween (głupie, prawda?).  To nie tak, że nie można pójść na imprezę, ale nigdy nie czułam, aby oddawały klimat tego dnia.  Oczywiście nie ma tu dzieci przebranych za zombie proszących o cukierki, mimo że niektóre próbowały tego w zeszłym roku, ale cóż, jestem na nie.  Czy tego chcę, czy nie dopóki nie znajdę sposobu, aby wskoczyć do pierwszego samolotu lecącego do LA jestem zmuszona (ZNOWU) spędzić Halloween po swojemu, co zazwyczaj oznacza zapalenie kilku świeczek, może nawet wykrojenie dyni i obejrzenie filmu lub dwóch.  Ewentualnie pięciu.  Jeśli szukacie propozycji filmowych na ten dzień, jesteście zdecydowanie we właściwym miejscu.  Zaufajcie mi, mam lata świetlne doświadczenia.

1. Hocus Pocus (1993)

Even though I’ve seen it a thousand times I can’t imagine Halloween without this movie!  It’s about three witches who come back to life when a teenager lights a magic candle on Halloween night.  They want to put a spell on all the children in Salem and it’s up to Max, his younger sister Dani and Allison, a girl he has a crush on, to save them.  It’s nice, funny and puts you in the Halloween spirit.  I’ve watched it for the first time when I was around 8 years old long before I knew what this VIRGIN person who lighted the candle means.  An  d I’ve wanted to have a brother (or a cat) like Thackery Binx ever since.

Rate: 10/10 – Sorry, I’m sentimental 😉


1. Hokus Pokus (1993)

Mimo, że widziałam ten film tysiące razy nie wyobrażam sobie Halloween bez niego.  Trzy czarownice wracają do życia, gdy nastolatek zapala magiczną świecę w noc Halloween.  Chcą zaczarować wszystkie dzieci w Salem i to właśnie Max, jego młodsza siostra Dani i Alison, dziewczyna, w której się podkochuje, muszą je uratować.  Film jest przyjemny, zabawny i wprowadza w nastrój Halloween.  Pierwszy raz widziałam go, gdy miałam jakieś 8 lat zanim jeszcze wiedziałam, kim jest ten prawiczek, który zapalił świecę.  Od tego momentu chciałam mieć brata (lub kota) jak Thackery Binx.

Ocena: 10/10 – Mam sentyment 😉

hocus-pocus

2. Scream (1996)

It’s my favorite slasher movie.  A killer in famous ghost-face mask terrorizes people in Woodsboro.  The cast is great with young Neve Campell as a lead, Matthew Lillard, Courtney Cox and Drew Barrymore.  It’s scary and bloody but I was able to eat after watching it so it’s not that bad.  There are three more “Screams” released in 1997, 2000 and 2011 but the first is my favorite.  I’ve always thought it’s weird that nobody ever noticed the person walking the streets dressed in a costume (and it wasn’t even Halloween).  Well, I guess it must be a movie thing.

Rate: 8/10


2. Krzyk (1996)

To mój ulubiony horror o nożowniku.  Zabójca w słynnej masce ghost-face terroryzuje ludzi z Woodsboro.  Obsada jest świetna z młodą Neve Cambell, jako główną bohaterką, Matthew Lillard, Courtney Cox i Drew Barrymore.  Film jest straszny i krwawy, ale dałam radę jeść po seansie, więc nie jest tak źle.  Trzy kolejne części miały swoją premierę w 1997, 2000 i 2011 ale pierwsza podoba mi się najbardziej.  Zawsze myślałam, jakie to dziwne, że nikt nie zauważył osoby przebranej w czarny kostium chodzącej po ulicach (a to nie było nawet Halloween).  Cóż, widocznie tak to już jest w filmach.

Ocena: 8/10

scream_movie_poster

3. House of Wax (2005)

This is my guilty pleasure mostly because of Chad Michael Murray aka Lucas Scott aka Austin Ames aka My Teenage Years Future Husband.  Group of friends go to see a football game when their car breaks down in the forest.  In the nearest city they find a strange House of Wax.  Soon they become targets for a killer.  The movie is scary but rather in psychotic way.  Be prepared for nightmares 😉

Rate: 6/10


3. Dom Woskowych Ciał (2005)

Ten film to moja słabość głównie, dlatego że gra tam Chad Michael Murray znany także, jako Lucas Scott lub Austin Ames lub Mój Przyszły Mąż z Czasów, gdy Byłam Nastolatką.  Grupa przyjaciół jedzie na mecz, gdy ich samochód psuje się w lesie.  W najbliższym miasteczku odnajdują dziwny budynek z figurami woskowymi.  Wkrótce stają się celem zabójcy.  Film jest straszny, ale w bardziej psychopatyczny sposób.  Przygotujcie się na koszmary 😉

Ocena: 6/10

house_of_wax

4. Before I Wake (2016)

This is something I’ve seen recently.  A little boy’s dreams come true.  But dreams aren’t always nice.  A gift that at first may seem like a blessing might actually be a curse.  Sometimes when I watch horrors I wonder whether it’s actually a movie or porn.  Before I Wake is a proof that movie can be scary without tons of blood and nakedness.  It’s definitely a good choice for Halloween.

Rate: 8/10


4. Zanim się obudzę (2016)

Coś, co widziałam całkiem niedawno.  Sny małego chłopca spełniają się, ale sny nie zawsze są miłe.  Dar, który na pierwszy rzut oka może wydawać się błogosławieństwem, okazuje się przekleństwem.  Czasem, gdy oglądam horrory zastanawiam się czy to film czy porno.  Zanim się obudzę to dowód na to, że film może być straszny bez litrów krwi i nagości.  To zdecydowanie dobry wybór na Halloween.

Ocena: 8/10

before_i_wake

5. The Conjuring (2013)

I like movies with possession theme.  Before I’ve watched The Conjuring I was kind of skeptical.  I thought it’s overrated the same way as Paranormal Activity (I’ve heard people were so terrified they were leaving the movie theater so I waited and waited for those scary scenes and all that happened were credits) but I was positively surprised.  And it actually managed to scare me!  I’m not sure if it’s really based on a true story but it jumped on the top of my The Best Horrors list.

Rate: 7/10


5. Obecność (2013)

Lubię filmy z motywem opętania.  Zanim obejrzałam Obecność byłam dość sceptycznie nastawiona.  Myślałam, że jest przereklamowana jak Paranormal Activity (słyszałam, że ludzie tak się bali, że wychodzili z kina, więc czekałam i czekałam na te straszne sceny aż do napisów), ale byłam pozytywnie zaskoczona.  I rzeczywiście się bałam!  Nie wiem, czy film jest naprawdę oparty na faktach autentycznych, ale wskoczył na szczyt mojej listy Najlepszych Horrorów.

Ocena: 7/10

246460id1c_Conjuring_INTL_27x40_1Sheet.indd

6. 30 Days of Night (2007)

I don’t know what about this movie scared me so much but I haven’t had courage to see it again yet.  A small city in Alaska is attacked by vampires during the 30 days period without any sunlight.  And they are NOT Twilight style vampires.  I have to admit I started watching it at night but turned it off and finished it during the day 😉

Rate: 8/10


6. 30 Dni Mroku (2007)

Nie wiem, co w tym filmie tak mnie przestraszyło, ale nie odważyłam się jeszcze włączyć go ponownie.  Małe miasto na Alasce zostaje zaatakowane przez wampiry podczas 30-dniowego okresu bez Słońca.  I nie są to wampiry ze Zmierzchu.  Muszę przyznać, że zaczęłam go oglądać w nocy, ale wyłączyłam i dokończyłam w dzień 😉

Ocena: 8/10

thirty_days_of_night_ver4

 

7. Final Destination (2000, 2003, 2006, 2009, 2011)

Each movie starts with a vision of an accident that helps group of people avoid it but then they are chased by death whose plan they messed up with.  Some scenes are ridiculous but I like the movies anyway.

Rate: 6/10


7. Oszukać Przeznaczenie (2000, 2003, 2006, 2009, 2011)

Każda część zaczyna się od wizji wypadku, która pozwala grupie ludzi go uniknąć, ale potem są ścigani przez śmierć, której plan pokrzyżowali.  Niektóre sceny są absurdalne, ale i tak lubię te filmy.

Ocena: 6/10

mv5bmtu4oti4oti4of5bml5banbnxkftztgwmda1mzkymte-_v1_

8. Annabelle (2014)

There are three things in the movies that scare me the most: children, clowns and dolls.  This one is about a haunted doll, satanists and it’s somehow connected to The Conjuring.  Should I say more?

Rate: 8/10


8. Annabelle (2014)

Są trzy rzeczy w filmach, które najbardziej mnie przerażają: dzieci, clowny i lalki.  Ten jest o nawiedzonej lalce, satanistach i jest w pewien sposób powiązany z Obecnością.  Czy muszę mówić coś więcej?

Ocena: 8/10

annabelle

9. Jennifer’s Body (2009)

It’s another of my guilty pleasures, mostly because of Megan Fox.  I’m not even sure if it can be labeled as horror.  But Megan Fox is there.  It’s about high school cheerleader who turns into a monster and kills her male classmates.  Did I mention Megan Fox appears in it?

Rate: 5/10


9. Zabójcze Ciało (2009)

Kolejna z moich filmowych słabości głównie przez Megan Fox.  Nie mam właściwie pewności, czy można nazwać go horrorem.  Ale Megan Fox tu jest.  Jest o cheerleaderce z liceum, która przemienia się w potwora zabijającego kolegów.  Wspomniałam już, że gra tu Megan Fox?

Ocena: 5/10

jennifers_body_ver2

10. Practical Magic (1998)

It’s a movie with Sandra Bullock and Nicole Kidman as a pair of witch sisters struggling with family curse that kills every man they fall in love with.  There’s nothing to dislike about Practical Magic.  Or maybe there is, it’s definitely too short!  A good option if you’re not interested in having nightmares after your little Halloween movie marathon!

Rate: 10/10 <3


10. Totalna Magia (1998)

Sandra Bullock i Nicole Kidman wcielają się w rolę sióstr wiedźm zmagających się z rodzinną klątwą zabijającą każdego mężczyznę, w którym się zakochują.  Nie ma nic, czego można nie lubić w tym filmie.  Chociaż może tego, że jest zdecydowanie za krótki!  Dobra opcja, jeśli nie jesteście zainteresowani koszmarami po Waszym małym maratonie Halloween!

Ocena: 10/10 <3

mpw-54516

Movies I also enjoyed but was too lazy to describe: / Filmy, które też mi się podobały, ale byłam zbyt leniwa żeby je opisać:

Halloween (2007)

Trick ‘r Treat (2007) / Upiorna Noc Halloween (2007)

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) / Wywiad z Wampirem (1994)

My Soul To Take (2010) / Zbaw mnie ode złego (2010)

A Nightmare on Elm Street (2010) / Koszmar z ulicy Wiązów (2010)

I Know What You Did Last Summer (1997) / Koszmar minionego lata (1997)

World War Z (2013)

The Faculty (1998) / Oni (1998)

Goosebumps (2015) / Gęsia Skórka (2015)

The Amityville Horror (2005) / Amityville (2005)

Sleepy Hollow (1999) / Jeździec bez głowy (1999)

Insidious (2010) / Naznaczony (2010)

HAPPY HALLOWEEN

FROM

Bigger Than Limits

 

Leave a Comment