Have You Seen This Christmas Movie?

When I was a little girl I literally adored Christmas.  So much I couldn’t wait for it since the first days of fall.  The thing is I’ve always loved the feeling of anticipation, music, lights and decorations, in fact, the overall atmosphere has been somehow fascinating to me.  For as long as I remember, right after Halloween, I used to watch a lot of Christmas movies saying it’s never too early to start getting into the spirit.  But honestly, for me, it was more like a little escape from reality I’ve never liked and never felt I belonged to.  Every year I was sitting in front of the TV hoping this time will be different, special. It never actually was and although I was fully aware those are only movies they managed to create a certain image in my head of how Christmas should feel like and how I wanted it to.

Even now when I’m not a child anymore (at least according to my age) and I don’t really celebrate the religious aspect of Christmas I still love to watch them.

Of course not all the movies on my list are deep and thought-provoking but I really enjoyed them and I hope you will too!


Kiedy byłam małą dziewczynką uwielbiałam Boże Narodzenie. Tak bardzo, że nie mogłam się go doczekać od pierwszych dni jesieni.  Zawsze kochałam to uczucie wyczekiwania, muzykę, światełka i dekoracje, właściwie cała atmosfera była dla mnie fascynująca.  Odkąd pamiętam, zaraz po Halloween, oglądałam filmy świąteczne twierdząc, że nigdy nie jest za wcześnie, aby poczuć gwiazdkowy nastrój.  Mówiąc szczerze, dla mnie to było coś więcej, moja mała ucieczka od rzeczywistości, której nigdy nie lubiłam i nigdy nie czułam się częścią. Co roku siedziałam przed telewizorem mając nadzieję, że tym razem będzie inaczej, wyjątkowo. Nigdy tak się nie stało i mimo, że wiedziałam, że to tylko filmy, udało im się stworzyć w mojej głowie obraz tego jak chciałabym, aby wyglądały święta.

Nawet teraz, gdy nie jestem już dzieckiem (przynajmniej według mojego wieku) i nie obchodzę Bożego Narodzenia pod względem religijnym nadal kocham je oglądać.

Oczywiście nie wszystkie filmy z mojej listy są głębokie i zmuszają do myślenia, ale bardzo je lubię i mam nadzieję, że Wam też się spodobają!

1. Home Alone & Home Alone 2: Lost in New York (1990 & 1992)

It’s extremely popular in the place I live.  There’s no Christmas without Kevin’s adventures here.  I like both movies equally as they bring back a lot of childhood memories.  However,  I’m in love with the late 1980s and 1990s USA so I really appreciate the views of New York City in the sequel.  It was Home Alone 2 where I saw Rockefeller Center Christmas Tree for the first time and since then one of my biggest dreams is to go there during Christmas season.


1. Kevin Sam w Domu & Kevin Sam w Nowym Jorku (1990 & 1992)

Ta seria jest niezwykle popularna tam, gdzie mieszkam. Nie ma tu Bożego Narodzenia bez przygód Kevina. Lubię oba filmy tak samo, jako że przywołują wiele wspomnień z dzieciństwa, ale kocham Stany Zjednoczone z lat 80 i 90 więc dużym plusem są widoki Nowego Jorku w drugiej części. To właśnie w „Kevin Sam w Nowym Jorku” widziałam Rockefeller Center Christmas Tree po raz pierwszy i od tego czasu jednym z moich największych marzeń jest pojechanie tam w okresie świątecznym.

 

2. Love Actually (2003) 

This is ACTUALLY one of my favorite must-see December movies.  It begins several weeks before Christmas and as it goes on we slowly get to know the characters, their lives and feelings.  There are ups and downs all of this happening during holiday season.  Eventually each story fits perfectly into one big puzzle.  Even though I’ve probably seen it countless times there’s one scene that I like in particular and that always gets me but I think everyone can find something to relate to in Love Actually.


2. To Właśnie Miłość (2003)

To jeden z moich ulubionych filmów gwiazdkowych, który po prostu trzeba zobaczyć. Akcja rozpoczyna się kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem i wraz z upływem czasu powoli poznajemy bohaterów, ich życie i uczucia. Są tu wzloty i upadki, a wszystko dzieje się okresie świątecznym. Ostatecznie każda historia idealnie wpasowuje się w jedną całość. Pomimo, że prawdopodobnie widziałam go niezliczoną ilość razy jest w nim jedna szczególna scena, która zawsze działa na mnie tak samo, ale myślę, że każdy może znaleźć cząstkę siebie w tym filmie.

 3. The Holiday (2006)

How awesome it would be if we could just swap our life with someone else’s when everything goes wrong?  This is more or less what this movie is about.  Two women that happen to be Cameron Diaz and Kate Winslet decide to switch houses for a while.  All the rest you just need to see for yourself.


3. Holiday (2006)

Czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy mogli zamienić się życiem z kimś innym, gdy nic się nie układa? O tym mniej więcej jest ten film. Dwie kobiety grane przez Cameron Diaz i Kate Winslet decydują się na chwilową zamianę domami. Całą resztę musicie zobaczyć sami.

 4. The Polar Express (2004)

First of all I can’t believe it was released over a decade ago!  It feels like yesterday I was watching it for the first time.  Everything about it is amazing the music, the story.  It’s been long since I stopped feeling the Christmas spirit the way I used to and even longer since I stopped believing in Santa Claus but each time I watch The Polar Express it brings back a little magic.  The magic most of us lost while growing up.


4. Express Polarny (2004)

Nie wierzę, że ten film powstał ponad 10 lat temu! Mam wrażenie, że to było wczoraj, gdy widziałam go po raz pierwszy. Wszystko w nim jest niesamowite muzyka, opowieść, bohaterowie. Dawno przestałam czuć świąteczny nastrój w takiej mierze jak kiedyś, a jeszcze dawniej przestałam wierzyć w Świętego Mikołaja, ale za każdym razem, gdy oglądam Express Polarny przywraca on, choć odrobinę magii Bożego Narodzenia. Magii, którą większość z nas utraciła, gdy dorastaliśmy.

5. A Christmas Carol (2009)

Everyone probably heard about the novel written by Charles Dickens in XIXth century.  There are many movie adaptations but I have to admit I really like this one.  It’s a classic scenario where the ghosts come to the bad guy Scrooge on Christmas Eve and help him change by showing him his past, present and possible future.  I’ll never get bored of this story, though.


5. Opowieść Wigilijna (2009)

Każdy pewnie słyszał o XIX wiecznej powieści Charles’a Dickens’a. Jest wiele adaptacji filmowych, ale muszę przyznać, że ta bardzo mi się spodobała. To klasyczny scenariusz, w których duchy przychodzą do Scrooge’a w Wigilię i pomagają mu się zmienić pokazując mu jego przeszłość, teraźniejszość i możliwą przyszłość.  Nigdy nie znudzi mi się ta historia.

6. Christmas with the Kranks (2004)

Hilarious!  That’s the only thing that comes to my mind when I think about this movie.  I’ve seen it few years after it was originally released but since then I can’t imagine not doing so during Christmas season.  The story revolves around the family of Kranks.  When their only daughter goes to another country right before Christmas Luther and Nora decide to skip it altogether and go to Caribbean instead.  But when all of a sudden she decides to come home they have to prepare a perfect holiday party at the very last minute.  It’ll make you laugh at least once.  I can bet on it.


6. Święta Last Minute (2004)

Przezabawny! To jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, gdy myślę o tym filmie. Widziałam go kilka lat po premierze, ale od tego czasu nie wyobrażam sobie nie obejrzeć go w okresie świątecznym. Głównymi bohaterami jest rodzina Krank. Kiedy ich jedyna córka wyjeżdża do innego kraju tuż przed Bożym Narodzeniem Luther i Nora decydują się nie obchodzić świąt i w tym czasie wyjechać na Karaiby. Lecz, gdy niespodziewanie Blair decyduje się wrócić do domu muszą przygotować idealne przyjęcie gwiazdkowe w ostatniej chwili. Mogę się założyć, że ten film sprawi, że choć raz się uśmiechniecie.

7. The Santa Clause & The Santa Clause 2 & The Santa Clause 3: The Escape Clause (1994 & 2002 & 2006)

What is it with Tim Allen that whenever he appears in Christmas movie it just has to be good?  Those are no exception.  It’s a story about a man who accidentally becomes a Santa Clause and everything magical and not so magical that happens along the way.  Need another reason to watch it?  It’s technically a step by step instruction for someone, who dreams about becoming Santa Claus 😉


7. Śnięty Mikołaj & Śnięty Mikołaj 2 & Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj (1994 & 2002 & 2006)

Co Tim Allen ma takiego w sobie, że każdy świąteczny film z jego udziałem po prostu musi być dobry? Te nie są wyjątkiem. To historia człowieka, który przypadkowo zostaje Świętym Mikołajem i wszystkich magicznych i nie do końca magicznych rzeczach, które dzieją się w tym czasie. Potrzebujecie kolejnego powodu, aby obejrzeć te filmy? To praktycznie instrukcja krok po kroku dla kogoś kto marzy, aby zostać Świętym Mikołajem 😉

8. The Family Man (2000)

This is the kind of movie that leaves you speechless.  Or maybe it’s just me but well it’s really good.  Not in the whole ‘put you into the Christmas spirit’ way.  It makes you think.  The main character portrayed by Nicolas Cage wakes up in different reality and experiences how his life would look like if he made different choices.  I guess once in a while we all wonder ‘what if’ but WHAT IF we actually knew the answer?


8. The Family Man (2000)

To jeden z tych filmów, które sprawiają, że brakuje nam słów.  Jest naprawdę dobry i nie w stylu „poczuj gwiazdkowy nastrój”, ale po prostu zmusza do myślenia. Główny bohater grany przez Nicolasa Cage’a budzi się w innej rzeczywistości i doświadcza jak wyglądałoby jego życie, gdyby podjął inne decyzje. Myślę, że każdy z nas od czasu do czasy zastanawia się „co gdyby”, ale CO GDYBYŚMY rzeczywiście znali odpowiedź?

9. Jack Frost (1998)

The world falls apart for a young Charlie when his always busy father dies in a car accident.  One year later he returns as a… snowman.  They have only one chance to fix their relationship until it gets warm and he disappears forever.  Honestly, I wish there were more movies like this.


9. Jack Frost (1998)

Charliemu wali się świat, gdy jego wiecznie zajęty ojciec ginie w wypadku samochodowym. Rok później powraca, jako… bałwan. Ma tylko jedną szansę, aby naprawić relacje z synem dopóki nie zrobi się ciepło i nie zniknie na zawsze. Szczerze żałuję, że nie ma więcej takich filmów.

10. The Smurfs: A Christmas Carol & Shrek The HallsIce Age: A Mammoth Christmas & Mickey’s Christmas Carol (2011 & 2007 & 2011 & 1983)

Fine, I love those short Christmas stories but who wouldn’t? 


10. Smerfy: Opowieść Wigilijna & Pada Shrek & Epoka Lodowcowa: Mamucia Gwiazdka & Opowieść Wigilijna Myszki Miki (2011 & 2007 & 2011 & 1983)

Przyznaję, kocham te krótkie świąteczne historie, ale kto ich nie kocha?

Other Christmas Movies I also enjoyed: / Inne filmy świąteczne, które także mi się podobały:

I Saw Mommy Kissing Santa Clause (2002) / Czy Św. Mikołaj się Rozwodzi? (2002)

Look Who’s Talking Now (1993) / I Kto To Mówi 3 (1993)

Surviving Christmas (2004) / Przetrwać Święta (2004)

National Lampoon’s Chrismas Vacation (1989) / W Krzywym Zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju (1989)

Jingle All The Way (1996) / Świąteczna Gorączka (1996)

I’ll Be Home For Christmas (1998) / Przyjadę do Domu na Święta (1998)

Deck The Halls (2006) / Wesołych Świąt (2006)

Four Christmases (2008) / Cztery Gwiazdki (2008)

Holiday in Handcuffs (2007) / Świąteczny Więzień (2007)

Just Friends (2005) / Zostańmy Przyjaciółmi (2005)

Arthur Christmas (2011) / Artur Ratuje Gwiazdkę (2011)

 This Christmas (2007) / Te Święta (2007)

Love The Coopers (2015) / Kochajmy się od Święta (2015)

How the Grinch Stole Christmas (2000) / Grinch: Świąt Nie Będzie (2000)

The Family Stone (2005) / Rodzinny Dom Wariatów (2005)

A Charlie Brown Christmas (1965)

Elf (2003)

Christmas Cupid (2010)

Listy do M. (2011 & 2015)

MERRY CHRISTMAS !

AnnaBigger Than Limits

Leave a Comment