Focus T25 Challenge – Gamma Round Workouts Review

Most people say that the hardest part of any journey is taking the first step.  I think that it’s only partially true when it comes to working out.  Of course it’s hard to make a decision to start, get off the couch and go to the gym but the most difficult part is to actually stay in it especially when we can’t see the results at the beginning.

My fitness journey has started about 5 years ago right after High School when I decided I want to change my body.  Slowly it became my passion. I had my up and downs, we all do, but I’ve been trying my best to stay consisted with it and I exercise regularly to this day.

I’m already halfway through the third and last part of Focus T25 – Gamma Round.  The thing that I’ve noticed right away is that in this round Shaun focuses mostly on improving the strength and building the muscles.  There’s only one video that is typically cardio (which by the way is probably the one of the hardest workouts I’ve ever done).

There are 4 videos in this round:

Speed 3.0

Rip’t Up

Extreme Circuit

The Pyramid

The schedule looks exactly like previous ones except that there are 4 weeks instead of 5.

Below you can find my review of Gamma Round Workouts in order they appear in the first week’s schedule.

1. Speed 3.0

This workout starts with high intensity exercises so you should do a warm up on your own to avoid possible injury.

Like I’ve mentioned before it’s probably one of the hardest workouts I’ve ever done.  This third training of the Speed Series consists of three levels as well as the one from Beta Round.

During Level 1 you do 3 Rounds of a set of exercises.  Each Round is a little bit shorter but this time the exercises are much harder and by harder I mean doing a lot of Burpees and Plank Walks really fast.

Likewise in Level 2 you do 3 Rounds of a different set.  Don’t expect it to be easier, you have to push yourself even more.  There are LOTS of difficult exercises and most of them include Burpess that I’m not really fond of.  The biggest challenge for me in this part was definitely Burpee + Push-Up Jack.  Level 2 ends with jog recovery.

The last level comprises of all the exercises from top but there are only 2 Rounds separated by another jog recovery.  At this point I usually stop thinking about what I’m doing.  I’m too tired to think anyway.

When the workout is finally over you just stand there with the impression that you won’t ever catch a breath again.  Or move.  Or stop dripping with sweat.

Well, now you have a whole lot of reasons to be proud of yourself.

The video ends with cool down.

Targeted Parts: Full Body

 

2. Rip’t Up

This video starts with a warm up that you already know from Beta Round.  Then it proceeds into back, arms and abs exercises with dumbbells that last for the most of the workout.  There are moves like Hammer Curl, Triceps Kickback, Push-ups or Scissor Legs.

Next there are exercises in plank position followed by few minutes of cardio moves like Low Jack Uppercut.

In the last 5 minutes you get a chance to work your arms again.

The video ends typically with cool down.

Targeted Parts: Full Body

 

3. Extreme Circuit

This workout starts differently.  There are exercises with dumbbells from the very beginning like Upright Row or Shoulder Press so it’s important to do a short warm up beforehand.  Similarly to the Rip’t Circuit from Beta Round each exercise last one minute.

What’s more after 4 minutes there is first BURNOUT.  Then, Shaun treats you with various arms, abs and legs moves until another BURNOUT at minute 16.

Soon after, there are Burpees, Push-Ups, Squats, Planks until you reach next BURNOUT.  In case you didn’t get tired enough Shaun prepared something special for you.  When you survive third BURNOUT during one workout you probably think that from now on it can only be easier.  You couldn’t be more wrong because there are two more ahead.

Few more moves, the minute of BURNOUT at the end and you’re there!

The workout ends with short cool down.

Targeted Parts: Full Body

 

4. The Pyramid

The last workout of Focus T25 is called The Pyramid.  The video starts with short warm up this time with moves you know well from previous rounds like Slow Jog Control or Jack Feet.

Each exercise starts with one repetition and gradually progresses into more. There are short cardio ‘breaks’ after few moves.

During the training we experience exercises with dumbbells, push-ups, lunges, planks, hooks or squats. Even though some of them don’t look difficult at first it can be really hard to do them correctly after few repetitions.

The workout ends with cool down.

Targeted Parts: Full Body

 

This is my last review of Focus T25.  Personally, I have so much fun doing it!

I will post pictures of my results as soon as I finish the whole program so Stay Tuned!

If you haven’t read my other reviews you can find it here:

Alpha Round Workouts ReviewPart 1 and Part 2 and

Beta Round Workouts ReviewPart 1 and Part 2

 

Stay strong. Stay positive.


Większość ludzi twierdzi, że najtrudniejsze jest zrobienie pierwszego kroku.  Według mnie to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe, jeśli chodzi o ćwiczenia.  Oczywiście podjęcie decyzji, aby zacząć, wstać z kanapy i pójść na siłownię nie jest proste, ale najcięższe jest pozostanie przy swoim postanowieniu zwłaszcza, gdy na początku nie widzimy rezultatów naszych starań.
Moja przygoda z fitnessem rozpoczęła się 5 lat temu zaraz po liceum, gdy zdecydowałam, że chce zmienić swoje ciało.  Powoli stało się to moją pasją.  Miałam lepsze i gorsze chwile, każdy je ma, ale dawałam z siebie wszystko, aby pozostać konsekwentną i tym sposobem ćwiczę regularnie do dziś.
Jestem już w połowie trzeciej i ostatniej części programu treningowego Focus T25 – Gamma Round.  Od razu zauważyłam, że w tej rundzie Shaun skupia się głównie na zwiększeniu siły i budowaniu mięśni.  Jest tu tylko jeden filmik, który jest typowym treningiem cardio (który nawiasem mówiąc jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych treningów jakie robiłam).
Runda składa się z 4 filmów:
Speed 3.0
Rip’t Up
Extreme Circuit
The Pyramid
Plan ćwiczeń wygląda dokładnie tak samo jak poprzednie z tą różnicą, że trwa 4 tygodnie, a nie 5.
Poniżej znajdziecie moją recenzję treningów z Gamma Round w kolejności, w jakiej występują w pierwszym tygodniu planu.

1. Speed 3.0

Ten trening rozpoczyna się ćwiczeniami o dużej intensywności, więc należy zrobić przed nim rozgrzewkę, aby uniknąć kontuzji.
Tak jak wcześniej wspomniałam jest to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych treningów, jakie robiłam.  Ten trzeci film z serii Speed składa się także z trzech poziomów tak, jak w Beta Round.
Podczas Poziomu 1 wykonuje się 3 rundy zestawu ćwiczeń.  Każda runda jest trochę krótsza, ale tym razem ćwiczenia są znacznie cięższe i mówiąc cięższe mam na myśli dużo wykonywanych bardzo szybko Burpees i Plank Walks.
Tak samo na Poziomie 2 wykonuje się 3 rundy innego zestawu.  Nie oczekujcie, że teraz będzie łatwiej, musicie starać się jeszcze bardziej.  Jest tu DUŻO trudnych ćwiczeń i w większości z nich trzeba robić Burpees, których za bardzo nie lubię.  Największym wyzwaniem dla mnie w tej części było zdecydowanie ćwiczenie Burpee + Push-Up Jack.  Poziom 2 kończy się chwilą joggingu.
Na ostatni Poziom składają się wszystkie ćwiczenia, które wykonywaliśmy od samego początku, ale są tu tylko 2 rundy oddzielone kolejną chwilą joggingu.  W tym momencie zazwyczaj przestaję już zastanawiać się nad tym, co robię.  I tak jestem zbyt zmęczona, aby myśleć.
W chwili, gdy trening dobiega końca wszystko, co jesteś w stanie zrobić to stać mając wrażenie, że już nigdy nie złapiesz oddechu. Lub się ruszysz.  Lub przestaniesz ociekać potem.
Masz za to milion powodów, aby być z siebie dumnym.
Video kończy się rozciąganiem.
Trening na: Całe ciało

2. Rip’t Up

Filmik zaczyna się od rozgrzewki, którą już znacie z Beta Round.  Następnie wykonujemy ćwiczenia z ciężarkami na plecy, ręce i brzuch, które trwają przez większość treningu.  Są tu takie ćwiczenia jak Hammer Curl, Triceps Kickback, Push-ups czy Scissor Legs.
Potem robimy ćwiczenia w pozycji plank, po których jest kilka minut na ćwiczenia cardio takie jak Low Jack Uppercut.
W ciągu ostatnich 5 minut mamy ponownie możliwość pracowania nad rękami.
Video kończy się zwyczajnie rozciąganiem.
Trening na: Całe ciało

3. Extreme Circuit

Ten trening rozpoczyna się inaczej.  Od samego początku wykonujemy ćwiczenia z ciężarkami takie jak Upright Row czy Shoulder Press, więc jest niezwykle ważne abyśmy przedtem zrobili krótką rozgrzewkę.  Podobnie jak w Rip’t Circuit z Beta Round każde ćwiczenia trwa minutę.
Co więcej po 4 minutach jest pierwszy BURNOUT.  Następnie robimy różne ćwiczenia na ręce, brzuch i nogi aż do kolejnego BURNOUT w 16 minucie.
Zaraz po tym są Burpees, Push-Ups, Squats, Planks dopóki nie dotrzemy do kolejnego BURNOUT.  Gdybyśmy przypadkiem do tej pory nie zmęczyli się wystarczająco, Shaun przygotował coś specjalnego.  W momencie, gdy przetrwacie trzeci BURNOUT podczas jednego treningu prawdopodobnie myślicie, że od teraz może być tylko łatwiej.  Nic bardziej mylnego, ponieważ przed Wami jeszcze dwa.
Jeszcze kilka ćwiczeń, minuta BURNOUT i koniec!
Video kończy się krótkim rozciąganiem.
Trening na: Całe ciało

4. The Pyramid

Ostatni trening programu Focus T25 to The Pyramid.  Filmik zaczyna się krótką rozgrzewką, tym razem z ćwiczeniami, które dobrze znacie z poprzednich rund jak Slow Jog Control czy Jack Feet.
Każde ćwiczenie zaczyna się od jednego powtórzenia, których liczba stopniowo się zwiększa.  Są też krótkie ‘przerwy’ cardio po kilku ćwiczeniach.
Podczas treningu wykonujemy ruchy z ciężarkami, push-ups, lunges, planks, hooks i squats.  Mimo, że niektóre z nich na początku nie wydają się trudne, może być bardzo ciężko zrobić je prawidłowo po kilku powtórzeniach.
Video kończy się rozciąganiem.
Trening na: Całe ciało
To już moja ostatnia recenzja programu treningowego Focus T25.  Osobiście, świetnie się bawię wykonując te ćwiczenia!
Zaraz po zakończeniu całego programu opublikuję zdjęcia moich rezultatów, więc bądźcie cierpliwi!
Jeśli nie czytaliście moich poprzednich recenzji, możecie je znaleźć tu:
Alpha Round Workouts Review Part 1 and Part 2 oraz
Beta Round Workouts ReviewPart 1 and Part 2

Leave a Comment